وب سایت شخصی پرويز آژيدهردیفنام موسسهعنوان شغلمحل کارتاریخ شروعتاریخ پایان
1 آموزش و پرورش استان آذربايجان شرقي مديرکل آموزش و پرورش استان آذربايجان شرقي تبريز 1362 1364
2 اداره کل آموزش و پرورش استان آذربايجانشرقي معاون آموزشي اداره کل آموزش و پرورش استان آذربايجانشرقي تبريز 1364 1365
3 دانشکده زبان و ادبيات انگليسي مدير گروه زبان و ادبيات انگليسي دانشگاه تبريز 1368 1369
4 دانشکده ادبيات فارسي و زبانهاي خارجي معاونت دانشکده ادبيات فارسي و زبانهاي خارجي دانشگاه تبريز 1369 1371
5 اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان آذربايجانشرقي مدير کل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي استان آذربايجانشرقي تبريز 1371 1374
6 دانشکده ادبيات فارسي و زبانهاي خارجي مدير گروه زبان و ادبيات انگليسي دانشگاه تبريز 1375 1377
7 دانشکده ادبيات فارسي و زبانهاي خارجي مدير گروه زبان و ادبيات انگليسي دانشگاه تبريز 1383 1384
8 دانشگاه تبريز معاون آموزشي دانشگاه تبريز تبريز 1384 1384
9 وزارت آموزش و پرورش معاون آموزشي وزير آموزش و پرورش تهران 1384 1387
10 شوراي عالي انقلاب فرهنگي عضو کميته علمي ـ پژوهشي هيئت نظارت شوراي عالي انقلاب فرهنگي تهران 1387 تا حال
11 بنياد ملي نخبگان استان آذربايجانشرقي رئيس بنياد ملي نخبگان استان تبريز 1387 1388
12 استانداري آذربايجانشرقي معاون سياسي و امنيتي استاندار آذربايجانشرقي تبريز 1388 1391
13 دانشگاه تبريز رئيس دانشگاه تبريز تبريز 1391 1392
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    لیست انتشارات


    افتخارات کسب شده


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    انجمن های عضو


    دروس


    کارگاه های آموزشی


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد