وب سایت شخصی احمد نعمت الهيردیفنام موسسهعنوان شغلمحل کارتاریخ شروعتاریخ پایان
1 دانشگاه تبريز معاونت دانشکده دانشکده دامپزشکي 1371 1373
2 دانشگاه تبريز مدير گروه دانشکده دامپزشکي 1382 1384
3 دانشگاه تبريز معاونت آموزشي دانشکده دانشکده دامپزشکي 1385 1386
4 دانشگاه تبريز معاونت پژوهشي دانشکده دانشکده دامپزشکي 1386 1387
5 دانشگاه تبريز معاونت آموزشي دانشکده دانشکده دامپزشکي 1393 1395
6 دانشگاه تبريز مدير گروه دانشکده دامپزشکي 1397 تا حال
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    لیست انتشارات


    افتخارات کسب شده


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    انجمن های عضو


    دروس


    کارگاه های آموزشی


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد