وب سایت شخصی اصغر عسگريردیفنام موسسهعنوان شغلمحل کارتاریخ شروعتاریخ پایان
1 دانشگاه تبريز مدير گروه فوتونيک پژوهشکده فيزيک کاربردي و ستاره شناسي 1386 1388
2 دانشگاه تبريز مدير برنامه ريزي و توسعه آموزشي دانشگاه مديريت برنامه ريزي و توسعه آموزشي دانشگاه 1388 1389
3 دانشگاه تبريز رئيس پژوهشکده فيزيک کاربردي و ستاره شناسي پژوهشکده فيزيک کاربردي و ستاره شناسي 1393 تا حال
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    لیست انتشارات


    افتخارات کسب شده


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    انجمن های عضو


    دروس


    کارگاه های آموزشی


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد