وب سایت شخصی محمد اصغريردیفنام موسسهعنوان شغلمحل کارتاریخ شروعتاریخ پایان
1 مجله تخصصي اشارات عضو هيات تحريريه دانشگاه خوارزمي از سال 94 تا حال
2 دانشگاه تبريز- دانشکده ادبيات- گروه فلسفه مشاور انجمن علمي دانشجويان گروه فلسفه گروه فلسفه دانشکده ادبيات دي ماه 94 مهر 95
3 فصلنامه تخصصي تأملات مدير مسئول دانشگاه شهيد بهشتي 1382 1384
4 دانشگاه تبريز ويراستار فارسي مجله پژوهش هاي فلسفي مهر 90 تا حال
5 دانشگاه تبريز سردبير پژوهشهاي فلسفي دانشگاه تبريز دانشکده ادبيات 20/12/93 تا حال
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    لیست انتشارات


    افتخارات کسب شده


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    انجمن های عضو


    دروس


    کارگاه های آموزشی


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد