وب سایت شخصی جليل باباپور خيرالدينردیفنام موسسهعنوان شغلمحل کارتاریخ شروعتاریخ پایان
1 دانشگاه تبريز مدير گروه دانشکده علوم تربيتي و روانشناسي 1385 1387
2 مرکز بهداشت و مشاوره دانشجويي رئيس دانشگاه تبريز 1381 1382
3 پژوهشکده تعليم و تربيت کاربردي تبريز رئيس تبريز 1389 تا حال
4 سازمان نظام روانشناسي و مشاوره استان آذربايجان شرقي نايب رئيس تبريز 1389 1390
5 سازمان نظام روانشناسي و مشاوره استان آذربايجان شرقي رئيس تبريز 1390
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    کتاب ها


    مقاله ها


    لیست انتشارات


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد