وب سایت شخصی عادل دباغ محمدي نسبردیفنام موسسهعنوان شغلمحل کارتاریخ شروعتاریخ پایان
1 دانشگاه تبريز رييس استعدادهاي درخشان دانشگاه تبريز 1382 1384
2 دانشگاه تبريز مدير گروه اکوفيزيولوژي گياهي دانشکده کشاورزي 1395 1397
3 دانشگاه تبريز سردبير مجله دانش کشاورزي و توليد پايدار دانشکده کشاورزي 1394
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد