وب سایت شخصی محمد حسين جواريردیفنام موسسهعنوان شغلمحل کارتاریخ شروعتاریخ پایان
1 دانشگاه تبريز رييس كتابنامه ي دانشكده ي أدبيات و زبانهاي خارجي 1380 1381
2 دانشكده تبريز رييس آموزش دانشكده ي أدبيات و زبانهاي خارجي 1382 1383
3 دانشگاه تبريز مدير كرره آموزشي زبان و أدبيات فرانسه چهار دوره به مدت 8 سال 1383 تا حال
4 دانشگاه اصفهان سر دبير نشريه مطالعات فرانسه 1390 تا حال
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    لیست انتشارات


    افتخارات کسب شده


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    انجمن های عضو


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد