وب سایت شخصی حميدرضا قاسم زادهردیفنام موسسهعنوان شغلمحل کارتاریخ شروعتاریخ پایان
1 وزارت کشور معاون توسعه مديريت و منابع استاندار (مامور به خدمت از دانشگاه تبريز) استانداري آذربايجان شرقي 1397 ادامه دارد
2 استانداري آذربايجان شرقي مشاور استاندار در امور صنايع استانداري آذربايجان شرقي 1397 1397
3 دانشگاه تبريز قائم مقام رئيس دانشگاه و معاون پشتيباني و توسعه منابع دانشگاه تبريز 1396 1397
4 دانشگاه تبريز قائم مقام رئيس دانشگاه تبريز 1394 1397
5 دانشگاه تبريز معاون پشتيباني و توسعه منابع دانشگاه تبريز 1392 1393
6 دانشگاه تبريز معاون آموزشي و تحصيلات تکميلي دانشگاه تبريز 1389 1391
7 دانشگاه تبريز معاون اداري و مالي دانشگاه تبريز 1383 1389
8 دانشگاه تبريز مدير تحصيلات تكميلي دانشگاه تبريز 1380 1383
9 دانشگاه تبريز مدير گروه مهندسي ماشينهاي کشاورزي تبريز 1379 1380
10 دانشگاه تبريز معاون آموزشي دانشكده کشاورزي تبريز 1373 1375
11 دانشگاه تبريز معاون اداري و مالي دانشكده کشاورزي تبريز 1372 1373
12 دانشگاه تبريز مدير گروه مهندسي ماشينهاي کشاورزي تبريز 1371 1372
13 مركز تحقيقات صنايع سنگين مدير عامل و عضو هيئت مديره تبريز 1369 1370
14 شرکت بنيان ديزل (درمن ديزل سابق) عضو هيئت مديره و مدير كارخانه تبريز 1367 1369
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    افتخارات کسب شده


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    انجمن های عضو


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد