وب سایت شخصی افشين حمدي پورردیفنام موسسهعنوان شغلمحل کارتاریخ شروعتاریخ پایان
1 دانشگاه تبريز مدير گروه دانشکده علوم تربيتي 1386 1388
2 دانشگاه تبريز سرپرست مرکز کامپيوتر و اطلاع رساني دانشکده دانشکده علوم تربيتي و روانشناسي 1382 1385
3 دانشگاه تبريز مدير گروه علم اطلاعات و دانش شناسي دانشکده علوم تربيتي و روانشناسي مهر 1396 تا حال
4 دانشگاه تبريز عضو کارگروه توليدات علمي کميته علم سنجي 1396 تا حال
5 دانشگاه تبريز عضو کارگروه رصد و پايش علم و فناوري کميته علم سنجي 1396 تا حال
6 دانشگاه تبريز دبير کارگروه اخلاق پژوهش کميته علم سنجي 1396 تا حال
7 دانشگاه تبريز عضو کميته علم سنجي دانشگاه 1396 تا حال
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    لیست انتشارات


    افتخارات کسب شده


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    کارگاه های آموزشی


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد