وب سایت شخصی احمد جهانگيريردیفنام موسسهعنوان شغلمحل کارتاریخ شروعتاریخ پایان
1 دانشگاه تبريز مدير گروه زمين شناسي دانشکده علوم طبيعي 1374 1376
2 دانشگاه تبريز مدير گروه زمين شناسي دانشکده علوم طبيعي 1382 1384
3 دانشگاه تبريز معاونت دانشکده دانشکده علوم طبيعي 1384 1386
4 دانشگاه تبريز رئيس دانشکده علوم طبيعي دانشکده علوم طبيعي 1384 1387
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    مقاله ها


    انجمن های عضو


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد