وب سایت شخصی محمدباقر عليزاده اقدمردیفنام موسسهعنوان شغلمحل کارتاریخ شروعتاریخ پایان
1 دانشگاه تبريز معاون علمي پرديس هاي خودگردان دانشگاه تبريز دانشگاه تبريز 1389 1396
2 دانشگاه تبريز سپرست ورزش دانشکده علوم انساني و اجتماعي دانشگاه تبريز 1381 1384
3 دانشگاه تبريز مديرگروه جامعه شناسي دانشگاه تبريز 1398 تا حال
4 دانشگاه تبريز مديرقطب علمي جامعه شناسي سلامت دانشگاه تبريز 1398 تا حال
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد