وب سایت شخصی محمد رضا مجتهديردیفنام موسسهعنوان شغلمحل کارتاریخ شروعتاریخ پایان
1 دانشگاه تبريز مدير گروه آموزشي حقوق دانشگاه تبريز 1381 1384
2 کانون وکلاي آذربايجان شرقي و اردبيل رياست کانون وکلا 1381 1382
3 کانون وکلاي آذربايجان شرقي و اردبيل رياست کانون وکلا 1383
4 بنياد ايران شناسي عضو انجمن بين الملل همکاريهاي علمي ايران شناسي 1387 تا حال
5 قوه قضائيه جمهوري اسلامي ايران مترجم رسمي تبريز، چهارراه آبرسان، ساختمان اسکان، E7 1369 تا حال
6 جامعه مترجمان رسمي ايران عضو رسمي 1378 تا حال
7 مرکز داوري اتاق بازرگاني داور اتاق بازرگاني تبريز 1392 تا حال
8 کانون وکلاي دادگستري استان اذربايجانشرق مدير مسئول نشريه کانون وکلاي دادگستري استان اذربايجانشرقي کانون وکلاي دادگستري اذربايجانشرقي 1388 تا حال
9 اتحاديه سراسري کانون هاي وکلاي دادگتسري ايران ( اسکودا) عضو شوراي اجرايي و نماينده کانون وکلاي استان اذربايجانشرقي تهران از 1387 تا حال
10 کانون وکلاي دادگستري استان اذربايجانشرقي عضو هيات تحريريه نشريه کانون وکلا تبريز 1389 تا حال
11 نشريه فقه و حقوق اسلامي عضو هيات تحريريه تبريز دانشکده حقوق و علوم اجتماعي ا1390 تا حال
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    کتاب ها


    مقاله ها


    انجمن های عضو


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد