وب سایت شخصی محسن پورعبادالهان کويچردیفنام موسسهعنوان شغلمحل کارتاریخ شروعتاریخ پایان
1 دانشکده علوم انساني و اجتماعي دانشگاه تبريز رئيس کتابخانه دانشکده علوم انساني و اجتماعي دانشکده علوم انساني و اجتماعي 1388/08/26 1389/10/15
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    لیست انتشارات


    افتخارات کسب شده


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد