وب سایت شخصی محمد حسين رضائي مقدمردیفنام موسسهعنوان شغلمحل کارتاریخ شروعتاریخ پایان
1 دانشگاه تبريز مدير امور آموزشي دانشگاه تبريز دانشگاه تبريز خرداد 1377 شهريور1382
2 دانشگاه تبريز مدير تحصيلات تکميلي دانشگاه تبريز دانشگاه تبريز مهر 1387 تير1391
3 دانشگاه تبريز رئيس دانشکده علوم محيطي و معماري دانشگاه تبريز تير 1391 آذر 1391
4 دانشگاه تبريز رئيس دانشکده جغرافيا دانشگاه تبريز آذر 1391 بهمن 1392
5 دانشگاه تبريز مدير مسئول نشريه جغرافيا و برنامه ريزي دانشگاه تبريز بهمن 1391 مهر 1394
6 دانشگاه تبريز رئيس دانشکده جغرافيا و برنامه ريزي دانشگاه تبريز بهمن 1392 مرداد 1393
7 انجمن مخاطره شناسي ايران عضو هيات مديره انجمن مخاطره شناسي ايران تهران 1391 تا حال
8 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مسئول انجمن علمي مخاطره شناسي ايران شعبه شمال غرب دانشگاه تبريز 1394 تا حال
9 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري رئيس انجمن علمي مخاطره شناسي ايران تبريز 1400-11-15 تا حال
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    لیست انتشارات


    افتخارات کسب شده


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    انجمن های عضو


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد