وب سایت شخصی مرتضي شجاريردیفنام موسسهعنوان شغلمحل کارتاریخ شروعتاریخ پایان
1 دانشگاه تبريز معاون پژوهشي و تحصيلات تکميلي دانشکده ادبيات و زبانهاي خارجي دانشکده ادبيات دانشگاه تبريز 1383 1385
2 دانشگاه تبريز مدير گروه فلسفه دانشکده ادبيات و زبانهاي خارجي دانشگاه تبريز 1390 1394
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    لیست انتشارات


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد