وب سایت شخصی محمود صوفيانيردیفنام موسسهعنوان شغلمحل کارتاریخ شروعتاریخ پایان
1 دانشگاه تبريز- دانشکده ادبيات مشاور فرهنگي و مشاور انجمن هاي علمي دانشگاه تبريز- دانشکده ادبيات 1394 تا حال
2 دانشگاه تبريز- دانشکده ادبيات مدير داخلي نشريه پژوهش هاي فلسفي دانشگاه تبريز- دانشکده ادبيات 1394 تا حال
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    لیست انتشارات


    افتخارات کسب شده


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    انجمن های عضو


    دروس


    کارگاه های آموزشی


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد