وب سایت شخصی مهران محبوب خواهردیفنام موسسهعنوان شغلمحل کارتاریخ شروعتاریخ پایان
1 دانشگاه تبريز مدير امور آموزشي دانشکده مهندسي مکانيک دانشکده فني مهندسي مکانيک 1386 1388
2 دانشگاه تبريز معاون آموزشي و اداري دانشکده مکانيک دانشکده فني مهندسي مکانيک 1388 1394
3 دانشگاه تبريز دبير اجرايي يازدهمين کنفرانس سالانه مهندسي ساخت و توليد ايران دانشکده فني مهندسي مکانيک 1389 1389
4 دانشگاه تبريز عضو هيأت تحريريه مجله فني مهندسي مکانيک دانشگاه تبريز دانشگاه تبريز 1395 تا حال
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    افتخارات کسب شده


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد