وب سایت شخصی محمد علي بادامچي زاده



ردیفنام موسسهعنوان شغلمحل کارتاریخ شروعتاریخ پایان
1 مجله علمي پژوهشي مهندسي برق دانشگاه تبريز مدير داخلي دانشکده مهندسي برق و کامپيوتر دانشگاه تبريز 1388 تير 1392
2 دانشگاه تبريز مدير گروه مهندسي کنترل دانشگاه تبريز 1389 آذر 1393
3 مجله علمي پژوهشي مهندسي برق دانشگاه تبريز عضو هيات تحريريه دانشگاه تبريز 1390 1394
4 دانشگاه تبريز مدير آموزشهاي مجازي و آزاد دانشگاه تبريز دانشگاه تبريز مرداد 1394 تا حال
5 مجله علمي پژوهشي مهندسي برق دانشگاه تبريز عضو هيات تحريريه دانشگاه تبريز 1399 تا حال
6 هفتمين کنفرانس بين المللي کنترل، ابزار دقيق و اتوماسيون دبير علمي دانشگاه تبريز 1398 1399
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    لیست انتشارات


    افتخارات کسب شده


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    انجمن های عضو


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد