وب سایت شخصی محمود محصل فقهيردیفنام موسسهعنوان شغلمحل کارتاریخ شروعتاریخ پایان
1 دانشگاه علم و صنعت ايران عضو کميته اجرايي هفدهمين کنفرانس مهندسي برق ايران دانشکده مهندسي برق - دانشگاه علم و صنعت ايران 1388/1 1388/3
2 دانشگاه تبريز ويراستار علمي مجله پردازش سيگنال پيشرفته دانشکده مهندسي برق و کامپيوتر - آدرس وب سايت مجله: http://jasp.tabrizu.ac.ir 1395/9 تا حال
3 دانشگاه تبريز مدير داخلي مجله مهندسي برق تبريز دانشکده مهندسي برق و کامپيوتر - آدرس وب سايت مجله: http://tjee.tabrizu.ac.ir 1396/5 تا حال
4 دانشگاه تبريز مدير دفتر همکاري با صنايع الکترونيک ايران مديريت امور فناوري - دانشگاه تبريز 1396/9 تا حال
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    مقاله ها


    لیست انتشارات


    افتخارات کسب شده


    انجمن های عضو


    دروس


    کارگاه های آموزشی


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد