وب سایت شخصی مجيد رضايي بنفشهردیفنام موسسهعنوان شغلمحل کارتاریخ شروعتاریخ پایان
1 وزارت علوم , تحقيقات وفناوري مدير گروه جغرافياي طبيعي دانشکده علوم انساني و اجتماعي 1387 1389
2 وزارت علوم , تحقيقات وفناوري رئيس کتابخانه دانشکده علوم انساني و اجتماعي 1384 1385
3 وزارت علوم , تحقيقات وفناوري مدير گروه جغرافيا دانشگاه تربيت معلم آذربايجان 1368 1372
4 وزارت علوم , تحقيقات وفناوري معاون دانشجويي دانشگاه تربيت معلم آذربايجان 1368 1370
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    کارگاه های آموزشی


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد