وب سایت شخصی محمدتقي اعلميردیفنام موسسهعنوان شغلمحل کارتاریخ شروعتاریخ پایان
1 دانشگاه تبريز مدير خدمات دانشجويي مديريت خدمات دانشجويي 1372/07/17 1377/05/10
2 دانشگاه تبريز مدير امور فرهنگي و فعاليت هاي فوق برنامه مديريت امور فرهنگي و فعاليت هاي فوق برنامه 1381/10/10 1384/08/06
3 دانشگاه تبريز معاون پژوهشي و اداري و مالي دانشکده عمران دانشکده عمران دانشگاه تبريز 1384/08/25 1385/12/25
4 دانشگاه تبريز معاون دانشجويي و فرهنگي دانشگاه معاونت دانشجويي و فرهنگي دانشگاه 1385/12/26 1389
5 دانشگاه تبريز معاون اداري و مالي دانشگاه معاونت اداري و مالي دانشگاه 1389 1391/10/25
6 دانشگاه تبريز معاون آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشگاه معاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشگاه 1391/10/25 تا حال
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    لیست انتشارات


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    انجمن های عضو


    دروس


    کارگاه های آموزشی


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد