وب سایت شخصی محمود زارعيردیفنام موسسهعنوان شغلمحل کارتاریخ شروعتاریخ پایان
1 دانشگاه تبريز مسئول آزمايشگاه خدماتي دانشکده شيمي دانشکده شيمي 1388 تا حال
2 دانشگاه تبريز مسئول آزمايشگاههاي نانوفناوري و شيمي مدرن آزمايشگاه مرکزي دانشگاه تبريز آزمايشگاه مرکزي 1393 1397
3 دانشگاه تبريز رئيس آزمايشگاه مرکزي دانشگاه تبريز دانشگاه تبريز 1394 1397
4 دانشگاه تبريز معاون پژوهش و فناوري دانشکده شيمي دانشکده تبريز 1397 تا حال
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    لیست انتشارات


    افتخارات کسب شده


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد