وب سایت شخصی نصرت اله نجفيردیفنام موسسهعنوان شغلمحل کارتاریخ شروعتاریخ پایان
1 مركز تحقيقات كشاورزي استان زنجان پژوهشگر زنجان 1378 1380
2 مركز تحقيقات كشاورزي استان زنجان سرپرست آزمايشگاه خاك و آب زنجان 1379 1380
3 سازمان آب منطقه اي استان آذربايجان شرقي عضو كميته پايش سازمان آب تبريز 1387 1388
4 مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي استان آذربايجان شرقي نماينده دانشگاه تبريز در شوراي تحقيقات و آموزش كشاورزي استان تبريز 1385 1388
5 دانشگاه تبريز مدير داخلي نشريه دانش آب و خاك دانشكده كشاورزي 1389 1393
6 دانشگاه تبريز مدير داخلي نشريه دانش کشاورزي و توليد پايدار دانشكده كشاورزي 1389 1391
7 دانشگاه تبريز مدير داخلي نشريه Journal of Plant Physiology and Breeding دانشكده كشاورزي 1389 تا حال
8 دانشگاه تبريز مشاور هيئت تحريريه نشريه دانش آب و خاک دانشكده كشاورزي 1389 تا حال
9 دانشگاه تبريز مشاور سردبير در علوم خاک، نشريه دانش آب و خاک دانشكده كشاورزي 1391 تا حال
10 دانشگاه تبريز استاد راهنماي دانشجويان کارشناسي ورودي 1385 رشته علوم خاک دانشكده كشاورزي 1385 تا حال
11 دانشگاه تبريز عضو شوراي عمومي و تحصيلات تکميلي گروه علوم خاک دانشكده كشاورزي 1385 تا حال
12 دانشگاه تبريز نماينده گروه علوم خاک در کتابخانه دانشکده کشاورزي دانشكده كشاورزي 1385 تا حال
13 دانشگاه تبريز نماينده انجمن هيدروپونيک ايران در دانشگاه تبريز دانشكده كشاورزي 1390 تا حال
14 دانشگاه محقق اردبيلي عضو هيئت تحريريه نشريه Journal of Soil Environment 1393 تا حال
15 دانشگاه تبريز عضو کارگروه تخصصي هيئت نظارت و ارزيابي دانشگاه‌هاي پيام نور استان آذربايجان شرقي 1390 تا حال
16 دانشگاه تبريز رئيس کارگروه تخصصي هيئت نظارت و ارزيابي دانشگاه‌هاي پيام نور استان آذربايجان شرقي 1393 تا حال
17 دانشگاه تبريز مشاور رئيس دانشکده کشاورزي 1393 تا حال
18 دانشگاه تبريز عضو کميته فضاي سبز دانشگاه تبريز 1394 تا حال
19 دانشگاه تبريز عضو گارگروه تخصصي نظارت، ارزيابي و تضمين کيفيت امور آموزشي دانشگاه تبريز دانشگاه تبريز 1397 تا حال
20 مديريت جهادکشاورزي شهرستان تبريز عضو کميته آب و خاک مديريت جهادکشاورزي شهرستان تبريز تبريز 1397 تا حال
12
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    افتخارات کسب شده


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    انجمن های عضو


    دروس


    کارگاه های آموزشی


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد