وب سایت شخصی حسين نويدردیفنام موسسهعنوان شغلمحل کارتاریخ شروعتاریخ پایان
1 دانشگاه تبريز مدير گروه گروه مهندسي ماشين هاي كشاورزي 84 85
2 دانشگاه تبريز معاون اداري و مالي دانشكده كشاورزي 85 87
3 دانشگاه تبريز مدير امور دانشجويان دانشگاه نبريز 87 خرداد 89
4 دانشگاه تبريز معاون دانشجويي دانشگاه نبريز خرداد89 شهريور 92
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    لیست انتشارات


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    انجمن های عضو


    دروس


    کارگاه های آموزشی


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد