وب سایت شخصی اميرحسين ناظميردیفنام موسسهعنوان شغلمحل کارتاریخ شروعتاریخ پایان
1 دانشگاه تبريز مدير گروه آب دانشکده کشاورزي 1380 1380
2 دانشگاه تبريز معاون آموزشي دانشکده کشاورزي 1380 1382
3 دانشگاه تبريز معاون اداري و مالي دانشکده کشاورزي 1382 1383
4 دانشگاه تبريز مدير تحصيلات تکميلي دانشگاه دانشگاه تبريز 1384 1387
5 دانشگاه تبريز مدير گروه آب دانشکده کشاورزي 1389 تا حال
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد