وب سایت شخصی رسول قربانيردیفنام موسسهعنوان شغلمحل کارتاریخ شروعتاریخ پایان
1 دانشگاه تبريز رئيس مرکز محاسبات مرکز محاسبات دانشگاه تبريز 1382/09/27 1385/05/08
2 دانشگاه تبريز معاون آموزشي دانشکده علوم انساني و اجتماعي 1384/12/04 1385/05/08
3 دانشگاه تبريز معاون پژوهشي و تحصيلات تکميلي دانشکده دانشکده علوم انساني و اجتماعي 1387/08/07 1391/07/05
4 دانشگاه تبريز مدير گروه جغرافيا و برنامه ريزي شهري دانشکده برنامه ريزي و علوم محيطي 1393/09/10 1397/11/25
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    لیست انتشارات


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    دروس


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد