وب سایت شخصی عبدالرضا واعظي هيرردیفنام موسسهعنوان شغلمحل کارتاریخ شروعتاریخ پایان
1 دانشگاه تبريز مدير گروه علوم زمين دانشکده علوم طبيعي ديماه 1391 ديماه 1393
2 دانشگاه تبريز رياست اداره ارتباط با صنعت، مالکيت فکري و کارآفريني دانشگاه تبريز مديريت امور فناوري ديماه 1393 تا حال
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    مقاله ها


    افتخارات کسب شده


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد