وب سایت شخصی عباس رأفتردیفنام موسسهعنوان شغلمحل کارتاریخ شروعتاریخ پایان
1 Asian-Australasian Journal of Animal Sciences (AJAS) Animal Bioscience Editorial Board Korea 2018 تا حال
2 دانشگاه تبريز مدير گروه علوم دامي دانشگاه تبريز 1397 1399
3 دانشگاه اهواز عضو هيئت تحريريه Iranian journal of Ruminants Health research دانشکده دامپزشکي 1395 تا حال
4 دانشگاه تبريز عضو شوراي تحصيلات تکميلي گروه علوم دامي 1386 1393
5 دانشگاه تبريز دبير علمي اولين سمينار ملي الياف دامي مهر1388
6 دانشگاه تبريز مشاور انجمن علمي دانشجويان رشته علوم دامي دانشگاه تبريز 1393 1394
7 دانشگاه تبريز مدير داخلي نشريه پژوهش هاي علوم دامي(دانش کشاورزي) http://animalscience.tabrizu.ac.ir/ 1390 1395
8 دانشگاه تبريز دبير علمي دومين سمينار ملي الياف دامي دانشگاه تبريز 1394 1394
9 دانشگاه تبريز استاد راهنماي دانشجويان تحصيلات تکميلي 1388 1393
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    افتخارات کسب شده


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    انجمن های عضو


    دروس


    کارگاه های آموزشی


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد