وب سایت شخصی سعيد زهتاب سلماسيردیفنام موسسهعنوان شغلمحل کارتاریخ شروعتاریخ پایان
1 دانشگاه تبريز سرپرست اداره آموزش و امور دانشجويي دانشکده کشاورزي دانشکده کشاورزي 12/80 5/81
2 دانشگاه تبريز معاون آموزشي دانشکده کشاورزي دانشکده کشاورزي 12/84 6/87
3 دانشگاه تبريز معاون پژوهشي و تحصيلات تکميلي دانشکده کشاورزي دانشکده کشاورزي 6/87 6/91
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    مقاله ها


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد