وب سایت شخصی سعيد جهانبخشردیفنام موسسهعنوان شغلمحل کارتاریخ شروعتاریخ پایان
1 دانشگاه تبريز معاون گروه دانشکده علوم انساني و اجتماعي بهمن 1367 مهر 1369
2 دانشگاه تبريز مدير گروه دانشکده علوم انساني و اجتماعي مهر 1370 بهمن 1371
3 دانشگاه تبريز معاون دانشکده (آموزشي- پژوهشي و تحصيلات تکميلي) دانشکده علوم انساني و اجتماعي بهمن 1371 بهمن 1378
4 دانشگاه تبريز رئيس دانشکده دانشکده علوم انساني و اجتماعي 17/11/78 05/05/81
5 دانشگاه تبريز معاون پژوهشي و تحصيلات تکميلي دانشکده علوم انساني و اجتماعي مهر 84 مرداد 85
6 دانشگاه تبريز معاون پژوهشي و تحصيلات تکميلي دانشکده علوم بنساني و اجتماعي مهر 1384 مرداد 1385
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    لیست انتشارات


    افتخارات کسب شده


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    انجمن های عضو


    دروس


    کارگاه های آموزشی


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد