وب سایت شخصی باقر صدري نياردیفنام موسسهعنوان شغلمحل کارتاریخ شروعتاریخ پایان
1 نشريه دانشکده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تبريز مدير مسئول و سردبير نشريه دانشکده ادبيات و علوم انساني دانشکده ادبيات 1381 1384
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    لیست انتشارات


    انجمن های عضو


    دروس


    کارگاه های آموزشی


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد