وب سایت شخصی کريم شلش نژادردیفنام موسسهعنوان شغلمحل کارتاریخ شروعتاریخ پایان
1 دانشگاه تبريز مديريت گروه مهندسي ساخت و توليد دانشکده فني مهندسي مکانيک 1387 1389
2 دانشگاه تبريز دبير يازدهمين کنفرانس ملي مهندسي ساخت و توليد ايران دانشکده فني مهندسي مکانيک 1389
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    مقاله ها


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد