وب سایت شخصی صديف آزادمرد دميرچيردیفنام موسسهعنوان شغلمحل کارتاریخ شروعتاریخ پایان
1 دانشگاه تبريز مدير مسئول نشريه "پژوهشهاي صنايع غذايي" 1388 تا 1394
2 سازمان ملي استاندارد ايران رئيس کميته فني متناظر کدکس روغنها و چربيها بهمن 1394 تا حال
3 سازمان ملي استاندارد ايران نايب رئيس کميته فني فرعي TC34/SC11 "فرآوردهاي غذايي-روغنها و چربيهاي گياهي و حيواني" مهر 94 تا حال
4 دانشگاه علوم پزشکي تبريز عضو شوراي پژوهشي مركز تحقيقات ايمني غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1395 تا حال
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    کتاب ها


    مقاله ها


    افتخارات کسب شده


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    انجمن های عضو


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد