وب سایت شخصی سجاد توحيديردیفنام موسسهعنوان شغلمحل کارتاریخ شروعتاریخ پایان
1 دانشگاه تبريز مشاور فرهنگي دانشکده مهندسي برق و کامپيوتر اسفند 1391 1394
2 دانشگاه تبريز مدير فرهنگي و اجتماعي 1394 1397
3 دانشگاه تبريز معاون فرهنگي و اجتماعي 1397 تا حال
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    کتاب ها


    مقاله ها


    افتخارات کسب شده


    انجمن های عضو


    دروس


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد