وب سایت شخصی حسين طايفي نصرآباديردیفنام موسسهعنوان شغلمحل کارتاریخ شروعتاریخ پایان
1 دانشگاه تبريز مدير گروه علوم پايه دانشكده دامپزشكي 4/3/88 4/3/90
2 دانشگاه تبريز مدير گروه علوم پايه دانشكده دامپزشكي 1392 تا حال
3 دانشگاه تبريز كارگروه جذب هيات علمي دانشكده دامپزشكي 1390 تا حال
4 دانشگاه تبريز مشاور رئيس در شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده دانشكده دامپزشكي 1390 1391
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    لیست انتشارات


    افتخارات کسب شده


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    انجمن های عضو


    دروس


    کارگاه های آموزشی


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد