وب سایت شخصی توحيد يوسفي رضاييردیفنام موسسهعنوان شغلمحل کارتاریخ شروعتاریخ پایان
1 دانشگاه تبريز مدير گروه مهندسي پزشکي دانشکده مهندسي برق و کامپيوتر 1396 تا حال
2 مجله مهندسي برق دانشگاه تبريز مدير داخلي 1395 تا حال
3 مجله پردازش سيگنال پيشرفته مدير داخلي 1395 تا حال
4 دانشگاه تبريز مشاور فرهنگي و انجمن هاي علمي دانشکده مهندسي برق و کامپيوتر 1395 1396
5 دانشگاه تبريز مشاور انجمن علمي دانشجويي برق دانشکده مهندسي برق و کامپيوتر 1393 1395
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    لیست انتشارات


    افتخارات کسب شده


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد