وب سایت شخصی محمد زادشکويانردیفنام موسسهعنوان شغلمحل کارتاریخ شروعتاریخ پایان
1 دانشگاه تبريز معاون گروه مهندسي ساخت و توليد دانشکده فني 79-01-29 80-11-15
2 دانشگاه تبريز مدير گروه مهندسي ساخت و توليد دانشکده فني 80-11-15 83-02-31
3 دانشگاه مراغه رئيس مراغه- ميدان مادر-دانشگاه مراغه 88-11-27 92-11-27
4 مرکز رشد واحدهاي فناور مراغه سرپرست مرکز رشد واحدهاي فناور مراغه مراغه- ميدان مادر-دانشگاه مراغه 91-02-27 92-02-27
5 دانشگاه تبريز مدير گروه مهندسي ساخت و توليد دانشکده مکانيک 93-08-07 93-08-27
6 دانشگاه تبريز معاون پژوهش و فناوري دانشکده مکانيک دانشکده مکانيک 97-12-04 تا حال
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    لیست انتشارات


    افتخارات کسب شده


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    انجمن های عضو


    دروس


    کارگاه های آموزشی


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد