وب سایت شخصی مهدي ضرغاميردیفنام موسسهعنوان شغلمحل کارتاریخ شروعتاریخ پایان
1 وزارت نيرو مشاور معاون آب و مسوول دبيرخانه شوراي عالي آب وزارت نيرو 1397 1398
2 دانشگاه تبريز سرپرست پژوهشکده محيط زيست 1395 تا حال
3 دانشگاه تبريز مدير سبز 1397 تا حال
4 رييس هيات مديره اتاق گفتمان آب آذربايجان 1395 تا حال
5 مجله تحقيقات منابع آب ايران عضو هيات تحريريه 1391 تا حال
6 وزارت علوم عضو كميته علوم و مهندسي آب شوراي برنامه‌ريزي آموزش عالي، 1390 1393
7 انجمن علوم و مهندسي منابع آب ايران عضو هيات رئيسه 1388 تا حال
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    لیست انتشارات


    افتخارات کسب شده


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    انجمن های عضو


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد