وب سایت شخصی عباس رأفت

 

 

 

 

 

اهمیت محیط زیست در جهان کنونی:

پژوهشگاه ملی تحقیقات کشاورزی ، مواد غذایی و محیط زیست ، در اول ژانویه سال 2020 تولد شد.

 

از نظروسعت زمینه های تحقیقاتی خود به اولین سازمان تحقیقاتی تخصصی در جهان در کشاورزی ، غذا و محیط زیست در فرانسه تبدیل می شود

 

    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    افتخارات کسب شده


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    انجمن های عضو


    دروس


    کارگاه های آموزشی


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد