وب سایت شخصی علي حسين زاده دليرکاربرد روش آنتروپي و برنامه ريزي ژنتيک براي تعيين توزيع سرعت در کانال هاي روباز نام پروژه:
دانشگاه تبريز محل پروژه:
1388 سال:
چکیده طرح یا پروژه:

ارزيابي سيستم هاي آبگيري از رودخانه ارس و اثرات رسوب بر سيستم هاي آبگيري و تاسيسات پمپاژ و ارائه راه حل. نام پروژه:
سازمان آب منطقه اي آذربايجان شرقي محل پروژه:
1388 سال:
چکیده طرح یا پروژه:

مطالعه نوسانات سطح آب و تاثير آن بر روي ميزان بار معلق در رودخانه اهر چاي با استفاده از شبکه هاي عصبي مصنوعي نام پروژه:
دانشگاه تبريز محل پروژه:
1385 سال:
چکیده طرح یا پروژه:


    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد