وب سایت شخصی احمد نعمت الهيشناسايي و تمايز گونه هاي ايمريا در گله مرغ مادر (همکار اول) نام پروژه:
دانشگاه تبريز محل پروژه:
1379 سال:
چکیده طرح یا پروژه:

بررسي فون کرمهاي دستگاه گوارش گوسفندان اطراف تبريز نام پروژه:
دانشگاه تبريز محل پروژه:
1383 سال:
چکیده طرح یا پروژه:

طراحي کيت الايزاي غير مستقيم جهت تشخيص نئوسپوروزيس در گاو نام پروژه:
دانشگاه تبريز محل پروژه:
1388 سال:
چکیده طرح یا پروژه:

12

    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    لیست انتشارات


    افتخارات کسب شده


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    انجمن های عضو


    دروس


    کارگاه های آموزشی


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد