وب سایت شخصی داود بهبوديمطالعات طرح جامع استان لرستان : نظام اجرايي ( همکار اصلي) نام پروژه:
دانشگاه تربيت مدرس محل پروژه:
1383 سال:
چکیده طرح یا پروژه:

مطالعات طرح جامع استان لرستان : نظام اداري ( همکار اصلي) نام پروژه:
دانشگاه تربيت مدرس محل پروژه:
1383 سال:
چکیده طرح یا پروژه:

چشم انداز بازار کار و اشتغال استان آذربايجان شرقي 1385-1375 نام پروژه:
سازمان برنامه و بودجه محل پروژه:
1378 سال:
چکیده طرح یا پروژه:

123

    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    لیست انتشارات


    افتخارات کسب شده


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    انجمن های عضو


    دروس


    کارگاه های آموزشی


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد