وب سایت شخصی ابراهيم اصغري كلجاهيريزپهنه بندي ژئوتكنيك لرزه اي جنوب غربي تهران نام پروژه:
تهران محل پروژه:
1375 سال:
ريزپهنه بندي ژئوتكنيك لرزه اي جنوب غربي تهران از ديدگاه تاثيرات ساختگاهي انجام شده است. براي اين منظور اطلاعات ژئوتكنيكي اين قسمت از شهر جمع آوري شده و بعد از تعيين خواص ديناميكي لايه ها با نرم افزار SHAKE تحليل تاثير ساختگاه بر امواج زلزله صورت گرفته و نتيجه به صورت نقشه هاي پهنه بندي ارائه گرده است. چکیده طرح یا پروژه:

بررسي تاثير سيماني شدت بر مقاومت برشي و تغييرشكل خاكهاي درشت دانه تهران نام پروژه:
تهران- مركز تحقيقات ساختمان و مسكن محل پروژه:
1381 سال:
با انجام آزمايشات صحرايي و آزمايشگاهي نوع سيمان طبيعي بين ذرات خاكهاي درشت دانه تهران بررسي شده است. همچنين تاثير آن بر چسبندگي خاك و مدول تغيير شكل ارزيابي گرديده است. نتيجه به صورت يك نشريه از طرف مركز تحقيقات ساختمان و مسكن در سال 1383 منتشر شده است. چکیده طرح یا پروژه:

بررسي آزمايشگاهي اثر خاكهاي متورم شونده بر روي پوشش كانالهاي انتقال آب نام پروژه:
دانشگاه تبريز محل پروژه:
1391 سال:
اين پروژه تحقيقاتي از طرف شرکت آب منطقه اي آذربايجان شرقي واگذار شده است. پژوهشگر اصلي دکتر حاجب عليلو بوده و من همکار تحقيقاتي هستم. با ساخت بک مدل آزمايشگاهي در شرايط مختلف تاثير تورم خاک بر روب پوشش کانالها بررسي شده است. چکیده طرح یا پروژه:

12

    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    افتخارات کسب شده


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    انجمن های عضو


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد