وب سایت شخصی داود فرسادي زادهبررسي فني پاشش آب از آبپاشهاي تفنگي ساخت داخل کشور و اثرات آن بر روي خاک نام پروژه:
طرح پژوهش ملي - دانشگاه تبريز محل پروژه:
1382 سال:
چکیده طرح یا پروژه:

بهره برداري بهينه از يک مخزن تک منظوره (آبياري) و شبيه سازي آن با شبکه هاي عصبي مصنوعي نام پروژه:
دانشگاه تبريز محل پروژه:
1385 سال:
چکیده طرح یا پروژه:

مطالعه نوسانات سطح آب و تاثير آن بر روي ميزان بار معلق در رودخانه اهر چاي با استفاده از شبکه هاي عصبي مصنوعي نام پروژه:
دانشگاه تبريز محل پروژه:
1385 سال:
چکیده طرح یا پروژه:

123

    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    لیست انتشارات


    افتخارات کسب شده


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    انجمن های عضو


    دروس


    کارگاه های آموزشی


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد