وب سایت شخصی محمد فاريابيطرح جامع بازاريابي پروژه تجاري اداري شهيدبهشتي نام پروژه:
تبريز محل پروژه:
1386 سال:
طراحي آميخته هاي بازاريابي مجتمع اداري و تجاري براي شرکت سرمايه گذاري مسکن شمالغرب چکیده طرح یا پروژه:

طراحي دوره مديريت عالي اجرائي (EMBA) نام پروژه:
تبريز ، سازمان مديريت صنعتي محل پروژه:
1384 سال:
نيازسنجي ، بهين گزيني و طراحي ابعاد و سرفصل هاي دوره چکیده طرح یا پروژه:

بررسي فرايند اداري اجرائي احداث واحدهاي توليدي استان آذربايجانشرقي نام پروژه:
تبريز محل پروژه:
1380 سال:
شناسائي فرايند هاي اداري و موانع مربوط به سرمايه گذاري در بخش صنعت چکیده طرح یا پروژه:

123

    صفحه اصلی

    مشخصات من


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    لیست انتشارات


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    انجمن های عضو


    کارگاه های آموزشی


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد