وب سایت شخصی حميدرضا قاسم زادهبررسي امکان استفاده از تاير هاي محرک باريک و تاثير آن بر عملکرد کششي تراکتور MF285 نام پروژه:
دانشگاه تبريز محل پروژه:
1385 سال:
چکیده طرح یا پروژه:

بررسي آزمايشگاهي پارامتر هاي طراحي سازوكار تغذيه بذر در موزع هاي استوانه اي قائم براي بذورريز نام پروژه:
دانشگاه تبريز محل پروژه:
1388 سال:
چکیده طرح یا پروژه:


    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    افتخارات کسب شده


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    انجمن های عضو


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد