وب سایت شخصی هيرش سيديبررسي و تحقيق در روش محدودسازي جريان و قدرت اتصال کوتاه و ارائه روشهاي کاربردي متناسب با شبکه انتقال و فوق توزيع برق منطقه‏اي غرب نام پروژه:
شركت برق منطقه اي غرب- دانشگاه تبريز محل پروژه:
1388 سال:
چکیده طرح یا پروژه:

راهکارهاي کاهش سطح اتصال کوتاه شبکه آذربايجان نام پروژه:
دانشگاه تبريز - شرکت برق منطقه اي آذربايجان محل پروژه:
1391 سال:
چکیده طرح یا پروژه:


    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    لیست انتشارات


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    دروس


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد