وب سایت شخصی رضي اله جعفري جوزانيمطالعه آلودگي به ويروس لکوز گاو در ميان گاو هاي هلشتاين و سرابي نام پروژه:
تبريز محل پروژه:
1387 سال:
فراواني پاسخ سرمي به ويروس لکوز گاو در ميان گاوهاي هلشتاين و سرابي با استفاده از روش اليزا مورد بررسي قرار گرفت. چکیده طرح یا پروژه:


    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    انجمن های عضو


    کارگاه های آموزشی


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد