وب سایت شخصی مهدي قاسمي کاکروديساخت آجر عايق دما بالا نام پروژه:
دانشگاه تبريز محل پروژه:
1380 سال:
چکیده طرح یا پروژه:

شبيه سازي رفتار ترمومکانيکي بدنه هاي کورديريت مولايت با کمک نرم افزارهاي المان محدود نام پروژه:
دانشگاه تبريز محل پروژه:
1387 سال:
چکیده طرح یا پروژه:


    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    لیست انتشارات


    افتخارات کسب شده


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    انجمن های عضو


    دروس


    کارگاه های آموزشی


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد