وب سایت شخصی محمد علي لطف اللهي يقينبررسي اثر لرزه اي آبي روي يك سيلندر تحت اثر امواج تصادفي و تعيين مدل احتمالي حاكم بر لنگرهاي حاصله نام پروژه:
برنامه ملي تحقيقات 76، محل اجرا دانشگاه اروميه، فروردين، محل پروژه:
1381 سال:
چکیده طرح یا پروژه:

آناليز ديناميكي تيرهاي لانه زنبوري به روش المانهاي محدود و مقايسه واكنش سازه با نتايج آزمايشگاهي نام پروژه:
برنامه ملي تحقيقات 76، محل اجرا دانشگاه اروميه، خرداد، محل پروژه:
1381 سال:
چکیده طرح یا پروژه:

تعيين طرح اختلاط و مشخصات مكانيكي بتن براي پروژه ميانگذر درياچه اروميه نام پروژه:
طرح پژوهشي دانشگاهي، محل اجرا دانشگاه اروميه، آبانماه، محل پروژه:
1382 سال:
چکیده طرح یا پروژه:

12

    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    لیست انتشارات


    افتخارات کسب شده


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    انجمن های عضو


    دروس


    کارگاه های آموزشی


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد